HEM PRODUKTER TILLBEHÖR PADDLAR TIPS ÅTERFÖRSÄLJARE BILDARKIV KONTAKTA OSS


Skerhet

Att färdas på vatten i en liten farkost har sina risker. Paddling är ett trevligt sätt att koppla av på från vardagens mödor, och absolut inget man skall riskera liv och lem för. Var medveten om riskerna.I havskajak

Ha flytväst på dig! Detta kan tyckas vara självklart men statistiken visar att flertalet drunknade från småbåtar skulle klarat sig om dom haft flytväst på sig. Ta fr vana att alltid ha flytväst på dig. Det händer tyvärr fortfarande att folk ger sig ut och paddlar utan flytväst. Detta ger helt fel signaler till nybörjaren och är totalt tankläst. Lika tokigt är det att Svenska kanotförbundet inte har krav på flytväst i vissa långloppsklasser.

En kajak kan slå runt. Det kanske inte händer så ofta men risken finns alltid där. Ingen paddlare skall därför ge sig ut utan att ha provat att slö runt och komma tillbaks med sin kajak, det må vara med flottör eller eskimåsväng. Man skall ocksp vara medveten om att det som fungerade bra i en simhall eller i en varm badvik, inte fungerar lika bra med en lpngfärdspackad kajak i tufft väder. Man bör anpassa sin tur efter sina färdigheter. Se till att du har utrustning med, såsom pump, flottör, reservpaddel m.m.

Kallt vatten finns det gott om på våra breddgrader. De flesta som hamnar i vattnet drunknar sällan utan fryser oftast ihjäl. ven under sommaren kan vattnet vara kallt. Antingen får man se till att man är klädd för att klara sig i kallt vatten eller att man snabbt kan komma iland och byta kläder. verlevnadstiden i kallt vatten är endast några få minuter. Skall man paddla i kallt vatten bör man således ha tänkt ut en strategi.

Paddla i grupp! Säkerheten ökar betydligt om man paddlar i grupp med fler än tre personer. Se till alla kan kamraträddning. r man nybörjare finns det en mängd olika turer arrangerade av Friluftsfrämjandet eller olika klubbar.

Var aktsam på vädret. Paddlar man i en kajak är man väldigt utsatt för väder och vind och det gäller att man har bra koll på vädret innan man ger sig ut. Planera din tur efter vädret och se till att du har flera alternativ efter hur vädret utvecklar sig. Redan vindar på 5-10 sekundmeter kan ställa till det.

En kajak är en liten farkost och man bör av sjölvbevarelsedrift hålla sig undan för större farkoster. En kajak är också otroligt svår att se, speciellt om det går "gäss" på sjön. Var väldigt försiktig vid farleder och se till att korsa dom fort.

I Sverige påverkas vi inte så mycket av tidvatten. Men utomlands kan tidvattnet vara kraftfullt och tidvattenströmmarna kan ibland vara så starka att man inte kan paddla mot dom. Paddlar man på nya platser bör man noga kolla upp lokala förhållanden.

I strömmande vatten

Trappers produkter är inte anpassade för forspaddling. Men paddlar man i åar och lvar r chansen stor att man rkar ut fr ngon typ av strmmande vatten. Kraften i strmmande vatten r enorm. ven om ytan ser relativt lugn ut s kan strmmen vara stark. Framfr allt märks detta om man råkar fastna med kanoten. Då kan den lätt vattenfyllas eller brytas av. Var aktsam på träd som ligger i vattnet eller trixiga stenpassager.

Paddla aldrig nära kraftverk, dammar eller liknande fasta byggnader. Paddla heller aldrig nåra låga broar. Reka alltid okända strömmande vatten. Bär hellre en gång för mycket.

Dock är det väldigt roligt att paddla i strömmande vatten. Vill man lära sig mer kontaktar man en forspaddlarklubb, där du kan få hjälp av kunnigt folk.


{{extlinks}}


« Tillbaka

Trapper kanot AB :: info@trapper.se