HEM PRODUKTER TILLBEHÖR PADDLAR TIPS ÅTERFÖRSÄLJARE BILDARKIV KONTAKTA OSS


Vlja kajak

Att välja kajak kan tyckas svårt, men så behöver det inte vara.Det är viktigt att kajaken är anpassad för den vikt man tänkt använda den för (deplacement). Med deplacement menas kajakens vikt+paddlarens vikt+packningen vikt.

Självklart så har man en viss tolerans på deplacementet. En vanlig singelkajak ändrar djupgåendet med ungefär 10 mm för 10-15 kg last. De kajaker som är konstruerade av Hans Friedel bör aldrig lastas så att relingslinjen är under vatten.

En lätt paddlare kan välja en kajak med högt deplacement om han/hon kommer att paddla mycket långfärd. En större paddlare kan välja en kajak med mindre deplacement om han/hon kommer att paddla mest dagsturer.

Skädda eller roder? Detta har länge varit ett kärt tvisteämne. Med ett roder kan man på några bråkdelar av en sekund korrigera kursen och kan med väldigt liten energi se till att kajaken håller kursen. Detta gör att roder är populära bland dom som gillar att paddla långt och snabbt.

Dock bör kajaken vara välbalanserad så att man inte måste sitta och styra hela tiden. Oerhärt viktigt är att rodret är av god kvalitet. Ett dåligt roder år mest till besvär. Det är därför som Trapper valt ett av marknadens bästa roder; Seal Line-rodret. För en nybörjare kan det vara tillräckligt att balansera kajaken och hålla ordning på paddeln, och det är oftast enklast att börja paddla utan roder. Ett roder är oftast en väldigt enkel konstruktion men innehåller i alla fall rörliga delar som måste ses över då och då.

En skädda är en fena som går att fälla ut och in ur kajaken med ett reglage. Skäddan gör kajaken mer eller mindre kursstabil och den ändrar också balansen mellan över- och undervattens tvärsnittsytor så att kajaken blir mer eller mindre lov-eller fallgirig. Man kan alltså inte styra med en skädda på samma sätt som med ett roder, utan man måste styra med paddeln.

En skädda gör alltså endast nytta på en manöverbar kajak. Att sätta skädda på en kursstabilkajak är helt bortkastat. Skäddan tar också upp onödigt packningsutrymme i kajaken, och är svår att serva om det blir läckage eller liknade. Dock är det roligt att manövrera sin kajak utan roder, och det finns en enkelhet i roderlös paddling som tilltalar många.

Sitsen är viktig når man paddlar. Trapper har ofta fler sitsalternativ. Man kan också reglera sitsen i långdled. Det gör också att ändra sitsens vinkel men då får man göra ingrepp i infästningen. Har man stora problem finns det även möjlighet att använda olika avlastningssitsar av samma typ som används inom sjukvården.

Polyeten eller Glasfiber?

Ytans struktur är viktig för hur lätt kajaken skall gå genom vattnet. Polyetens rååa struktur gör att kajaken går trögare genom vattnet. En vanlig myt är att ytan skall ha en viss råhet för att binda vatten till ytan och då gå lättare genom vattnet. Detta stämmer om man har en yta på 400-600 (vattensandpapper) detta är betydligt finare än en rå polyetenyta. Ett annat problem med polyeten är att ytan är väldigt ojämn med stora fördjupningar i ytan. Vattnet i dessa fördjupningar följer med kajaken och har man otur kan man släpa på ett antal kilon extra. För att undvika denna extra vikt är det viktigt att ytan är slät. Det är därför som tävlingsseglare slipar skroven med såkallade "långbräden"

Glasfiber går också lätt att laga och man kan utan problem laga större skador. Polyeten är i det närmaste omöjligt att laga. Dock är polyeten betydligt billigare att framställa. Och är man på jakt efter en riktigt billig kajak kan polyeten vara ett alternativ. Men oftast lönar det sig att lägga pengarna på en begagnad glasfiberkajak istället


{{extlinks}}


« Tillbaka

Trapper kanot AB :: info@trapper.se