HEM PRODUKTER TILLBEHÖR PADDLAR TIPS ÅTERFÖRSÄLJARE BILDARKIV KONTAKTA OSS


K A N O T E R
» Trapper 524
» Trapper Ultra 450
» Trapper Mari TMS
K A J A K E R
» Adventure
» Trapper Royal
» Trapper K1 Easy
» Trapper K1 Albacore
» Mer om Albacore
» Trapper K1 Dolphin
» Trapper K1 Bonita
» Trapper K1 Barra-Q
» Trapper K2 Laxen 530
» Trapper K2 Laxen 610
» Trapper K2 Expedition
» Däcklayout
T A K B O X A R
» Takbox
{{extlinks}}

Dcklayout

Trapper använder genomgående Kajak Sports luckor som är mycket täta. Luckornas sarg limmas noggrant mot skrovet vilket ger en helt tät fog. Alla luckor provtrycks innan leverans för att kontrollera tätheten.

För bästa funktion är det viktigt att luckan smörjs noggrant, antingen med en silikonlösning eller med någon såpa/tvällösning.

Kajakerna har däckslinor. Bakom sittbrunnen finns utrymme för att sticka in paddelbladet för självräddning med paddel. Framför och bakom sittbrunnen finns också gummilinor för att fästa saker med. Det finns också gummilinor framför luckorna för att fästa längre föremål såsom fiskespän eller paddlar.

I fären och aktern sitter rejäla bärhandtag. Dessa är givetvis "skrammelfria".


Trapper kanot AB :: info@trapper.se