HEM PRODUKTER TILLBEHÖR PADDLAR TIPS ÅTERFÖRSÄLJARE BILDARKIV KONTAKTA OSS


K A N O T E R
» Trapper 524
» Trapper Ultra 450
» Trapper Mari TMS
K A J A K E R
» Adventure
» Trapper Royal
» Trapper K1 Easy
» Trapper K1 Albacore
» Mer om Albacore
» Trapper K1 Dolphin
» Trapper K1 Bonita
» Trapper K1 Barra-Q
» Trapper K2 Laxen 530
» Trapper K2 Laxen 610
» Trapper K2 Expedition
» Däcklayout
T A K B O X A R
» Takbox
{{extlinks}}

Mer om Albacore

Trapper K1 Albacore är en mellanvolymskajak. Det rundade däcket gör ändå att den blir lättpackad och man får utan problem ner en större packsäck både i det främre och i det bakre packutrymmet. Avsaknaden av en skäddabox bidrar givetvis också till att göra kajaken lättpackad.

Stort arbete har lagts ner för att få till en fungerande sarg. Sargen har en mjukt rundat form, vilket gör att kapellet tätar fint.

Trapper kanot AB :: info@trapper.se